20/10/14, 0 notes
19/10/14, 0 notes
17/10/14, 0 notes
14/10/14, 0 notes
12/10/14, 0 notes
12/10/14, 0 notes
11/10/14, 0 notes

Friday nights🌸🌸🌸 Conversation with my family tonight: Bro: kung kasing height lang ni Jana pwede na.. Maganda siya Mom: pwede narin (half smile) Me: Maganda ang height ko no? Dad: Pathological Narcissism Hahahahhahahahahaha!! Hanggang sa bahay may medwords #MedFamily (at The White House 🏠)

10/10/14, 0 notes

Theme by theskeletonofme